หน่วยที่ 3 การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5

3.1 คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

      Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบเว็บไซต์ เป็นโปรแกรมประเภท “WYSIWYG” What You Is What You Get คือเมื่อมีการจัดวางข้อความหรือรูปภาพลงไป โปรแกรมจะทำการเขียนโค้ด HTML ให้โดยอัตโนมัติ ตามการจัดวางนั้นโดยที่ผู้พัฒนาไม่ต้องเขียนโค้ดคำสั่ง HTML เลยทำให้ผู้พัฒนา มีเวลาในการจัดตกแต่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้สวยงามยิ่งขึ้นได้ ซึ่งโปรแกรมนี้มีคุณสมบัติสนับสนุน ให้ผู้พัฒนาสามารถออกแบบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ชุดโปรแกรมได้จัดเตรียมมาให้และสามารถเขียนชุดคำสั่ง ควบคู่กับการพัฒนา ตลอดจนสามารถ พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นคือใช้งานง่าย มีเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนามากมาย ทั้งสามารถจัดการข้อความ รูปภาพกราฟิก ตาราง แบบฟอร์มข้อมูล,มัลติมีเดีย รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับ โต้ตอบกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียนชุดคำสั่งภาษา HTML , PHP , JavaScript และภาษาอื่น ๆ เพื่อสร้างเว็บเพจ ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนั้นยังมี คุณสมบัติขั้นสูงอีกมากมายที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะพัฒนาระบบ เว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วยเช่นกัน  คุณสมบัติ เด่นของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ที่น่าสนใจมีดังนี้
      1.การติดตั้งเว็บไซต์อย่างเรียบง่าย ทำให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถจัดการกับเนื้อหาเว็บไซต์ได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้อง เขียนชุดคำสั่งหรือกรอกข้อมูลมากมายเหมือนรุ่นที่ผ่าน ๆ มา
      2.มี CSS Layouts เริ่มต้น ช่วยในการเขียนCSS Style ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดในการพัฒนาระบบเว็บไซต์
      3.Live View โดยสามารถที่จะใช้หน้าต่าง Live Viewในการทดสอบชุดคำสั่ง PHP ซึ่งถือว่าเป็น Side Server Scriptได้ หรือสามารถทดสอบการแสดงผลของ Flash , VDO รวมทั้งชุดคำสั่ง Script ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เหมือนการทดสอบการแสดงผลของภาษา HTML
      4.Code Hinting สามารถบอกคำใบ้ในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ชุดคำสั่งต่าง ๆในการพัฒนา เช่น PHP , Script , HTML เป็นต้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ใช้ชุดคำสั่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
      5.รองรับ CSS Adobe Dreamweaver CS5 สามารถจัดการแสดงผลหรือไม่แสดงผลโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 โดยไม่ต้องอาศัยการแสดงผลโดยใช้โปรแกรมWeb Browserได้เลย
      6.สามารถทำงานร่วมกับ Adobe Browser Lab โดยผู้พัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นในสิ่งแวดล้อมของWeb Browserต่าง ๆ ในแต่ละรุ่น เช่น Firefox , Internet Explorer , Google Chrome หรืออื่นด้วย CS Live ที่สามารถทดสอบตัวไดนามิกส์ทั้งที่เป็นเว็บไซต์ที่แสดงผลในอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่กำลังพัฒนาอยู่ในเครื่อง ที่ยังไม่อัพขึ้นสู่เครื่อง Web Server ก็สามารถใช้ Adobe Browser Labได้