หน่วยที่ 11 การเชื่อมโยงข้อมูล

11.1 รู้จักกับการเชื่อมโยงข้อมูล

      ไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) หรือที่เรียกว่า “ลิงก์” เป็นการเชื่อมโยงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจากจุดหนึ่งโยง ไปยังอีกจุดหนึ่ง การคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ข้อความ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งเว็บไซต์อื่น ๆ ตามที่ได้กำหนดการเชื่อมโยงด้วยวิธีการคลิกเอาไว้ โดยเฉพาะเก็บเว็บเพจซึ่งจะทำงานบนเว็บบราวเซอร์ข้อความที่ถูกกำหนดให้เป็นลิงก์มักจะปรากฏเป็นสี  ขีดเส้นใต้ หรือรูปแบบโดดเด่นกว่าข้อความรอบข้าง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถคลิกบนลิงค์เพื่อเปลี่ยนหน้าไปยังเว็บเพจที่กำหนดไว้ได้แทนที่จะพิมพ์ในแถบที่อยู่ของ เว็บบราวเซอร์โดยตรง ไฮเปร์ลิงก์สามารถใช้เป็นการอ้างอิงภายในเอกสารข้อความหลายมิติ นอจากนี้การคลิกบนลิงก์อาจเป็นการเรียกใช้งานสครปต์ที่เขียนไว้โดยผู้พัฒนาเว็บหรือเป็นสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ ตามที่ผู้พัฒนาต้องการให้เชื่อมโยงไปยังเอกสารนั้น ๆ

11.2 การเชื่อมโยงด้วยข้อความ
          ลิงก์ข้อความ หมายถึง ลิงก์ที่ใช้ข้อความเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งปลายทาง ซึ่งปกติจะใช้สีให้แตกต่าง จากข้อความปกติหรือมีการขีดเส้นใต้ข้อความนั้น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์รู้วว่าสามารถคลิกเข้าไปชมเนื้อหาได้


11.3 การเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
          ลิงก์รูปภาพ หมายถึง ลิงก์ที่ใช้รูปภาพที่จุดเชื่อมโยง โดยเมื่อนำเมาส์ไปวางบนรูปภาพ เคอร์เซอร์ของ เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ แล้วสามารถคลิกเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่กำหนดได้


11.4 การเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกัน
          เว็บเพจบางหน้าจะมีเนื้อหามาก ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่ออ่านข้อมูล ทำให้ผู้อ่านหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้ยาก ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 จะสามารถ Link ภายในหน้าเว็บเพจกันเอาไว้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการอ่านได้ง่ายขึ้น

11.5 การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
           การลิงก์ข้อมูลภายนอกเว็บไซต์นั้น จำเป็นต้องทราบ URL ของเว็บไซต์ในการลิงก์ข้อมูลที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการสร้างลิงก์ภายนอกดังนี้
           1.คลิกข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล
           2.ที่ช่องลิงก์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการลิงก์เชื่อมโยงไปหาดังรูป
           3.รูปภาพจะปรากฏกรอบการลิงก์ข้อมูล
           4.บันทึกกด Ctrl+ S และแสดงผลข้อมูลผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กด F12