หน่วยที่ 12 การอัพโหลดเว็บไซต์สู่อินเทอร์เน็ต

12.1 ทำความรู้จักกับเครื่อง Server ที่ให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์

      ในระบบอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยจะเรียกคอมพิวเตอร์ที่เชื่อต่อกับเครือข่ายตลอดเวลาว่า Host หรือ เครื่องแม่ข่าย ซึ่งจะทำหน้าที่คอยให้บริการ (Server) จ่ายข้อมูลต่าง ๆ ทำให้บางครั้งเรียกเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ว่าเครื่อง เซิร์ฟเว่อร์ (Server) คือเครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่งโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเว่อร์จะต้องเป็นเครื่องที่มี ประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนมากภายในเซิร์ฟเว่อร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเซิร์ฟเว่อร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ เรียกว่า Web Server ซึ่งในการทำงานเกี่ยวกับเว็บ ตัว Web Server จะส่งข้อมูล (Web Page) ที่ได้สร้างขึ้นมาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ขอข้อมูลว่าเครื่องใดที่เป็น Web Server ของ WWW.Webphone.com และเมื่อเจอเครื่องนั้นแล้วก็จะเปิดไฟล์ Home Page (indax) ขึ้นมาแสดง