ร่วมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2561 ครูที่ปรึกษาประจำสี แดง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ