ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562