ประชุมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2562  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และหลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 19 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ