Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

2088599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
824
893
6363
2066110
8853
23441
2088599

2022-12-10 09:52
เผยแพร่ผลงานการสร้างเว็บไซต์กลุ่ม พค 31
จำนวนทั้งสิ้น 31 เว็บไซต์ 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์
สอนโดย ครูวิภาวี  ณ นิมิตร
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
คลิกเพื่อชมผลงานนักเรียนด้านล่างคะ

 

ที่ ชื่อ - สกุล จำนวนชั่วโมง คะแนน
1  นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์เตี้ย ขายเค้ทโทรศัพท์

2  นางสาวกมลชนก  พานจันทร์ ขายเค้ก
3  นางสาวกมลวรรณ  ตามบุญ ขายรองเท้ากีฬา
4  นางสาวกมลวรรณ  พรมดี ขายครีม


5  นางสาวกฤษติยาณี  ศรีพา ขายรองเท้าผ้าใบ

6  นางสาวกวินนาฎ  พูลทรัพย์ ขายชุดนอน

7  นางสาวกัญญาภัค  ราชพิมพา ขายกีต้าโปร่ง

8  นางสาวกัญนิกา  จันคณา ขายแว่นตา
9  นางสาวกัลยา  วงษ์พินิจ ขายอุปกรณ์กีฬา

10  นางสาวกานต์มณี  พงษ์วัน ขายเสื้อผ้าแฟชัน

11  นางสาวกิตติญาณ์  ฉวีรักษ์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจ.อุบล

12  นางสาวกุลณัฐดา  สะใบ ขายกระเป๋า

13  นางสาวจันทนา  ห่อทรัพย์ ขายสบู่

14  นางสาวจันทรัสม์  พิลาภ ขายรองเท้าแฟชั่น

15  นางสาวจันทิมา  บุญหนัก ขายเสื้อแขนยาว

16  นางสาวจินตนา  จิตรักษ์ ขายชุดนักเรียน

17  นางสาวจิรวดี  พงค์พิละ ขายนาฬิกาข้อมือ

18  นางสาวจีราวรรณ  แป้นจันทร์ ขายขนมไทย

19  นางสาวชนกนันท์  เสียงแผ้ว ขายเสื้อยืด
20  นางสาวชลธิชา  ยะลา แนะนำสโมสรกีฬา
21  นายชัยวัฒน์  สุดสวาท ขายเสื้อฟุตบอล
22  นายชินกร  พรานแทน ขายอะไหล่รถแต่ง

23  นางสาวฐาปนี  คันศร ขายหมวกแฟชั่น
24  นายณรงค์ศักดิ์  สงวนชัยวรกุล ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
25  นางสาวณัฐกฤตา  เพ็งแจ่ม ขายกีต้าไฟฟ้า

26  นางสาวณัฐกานต์  บุญเฉลียว ขายอุปกรณ์การเรียน
27  นางสาวณัฐธิดา  สุดธง ขายหนังสือ
28  นายทวีชัย  สถาน ขายถุงเท้าแฟชั่น

29  นางสาวทานตะวัน  โสภาพัฒน์ ขายกาแฟ

30  นางสาวทิพย์มณี  หนุนวงค์ ขายเสื้อผ้าวินเทจ
31  นายธนพร  เวียงคำ ขายชุดราตรี

32  นางสาวธนพร  แก้วแจ่ม ขายกางเกงยีนส์

33  นายธวัชชัย  สะใบ ขายโทรศัพท์

34  นางสาวธัญญารัตน์  มณีวงษ์สมบัติ ขายกล้องถ่ายรูป

35  นางสาวธัญลักษณ์  พงค์พีระ ขายเสื้อยีนส์