Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

สถิติผู้เยี่ยมชม

508355
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1676
568
2645
491171
13789
31366
508355

2019-09-17 23:00
ประกาศผลสอบปลายภาค วิชาการสร้างเว็บไซต์ กลุ่ม พค 31 โจทย์ ร้านอาหารเมนูเป็ด
 

อ่านเพิ่มเติม: ผลการสอบปฏิบัติกลุ่ม พค 31 ร้านขายอาหารเมนูเป็ด

การทดสอบ การสร้างเว็บไซต์ จำนวน 4 หน้า เวลา 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย หน้า index.html ประกอบด้วยรูปภาพ หน้าร้าน 
หน้า homepage ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 
หน้า promotion ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการทำ swapimage 
หน้า locate ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของร้าน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ อีเมลล์ และภายในภายนอกประกอบด้วยดังรูป

 

อ่านเพิ่มเติม: ผลการฝึกปฏิบัติก่อนสอบ กลุ่ม พค 31 เว็บไซต์ Vespa Thailand

เผยแพร่ผลงานการสร้างเว็บไซต์กลุ่ม พค 31
จำนวนทั้งสิ้น 31 เว็บไซต์ 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในรายวิชาการสร้างเว็บไซต์
สอนโดย ครูวิภาวี  ณ นิมิตร
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 
คลิกเพื่อชมผลงานนักเรียนด้านล่างคะ

อ่านเพิ่มเติม: ผลงานเว็บไซต์กลุ่มพค 31 ปีการศึกษา 2562

ลงานการหาเอกลักษณ์เว็บไซต์โดยการออกแบบโลโก้ กลุ่ม พค 31 ดังนี้
 

อ่านเพิ่มเติม: ผลงานการสร้างเว็บไซต์ สัปดาห์ที่ 8 กลุ่ม พค 31

ลงานการหาเอกลักษณ์เว็บไซต์โดยการออกแบบโลโก้ กลุ่ม พค 31 ดังนี้
  

อ่านเพิ่มเติม: ผลงานการหาเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ สัปดาห์ที่ 2-3 กลุ่ม พค 31