Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

563972
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1781
1520
7569
539754
23441
20589
563972

2019-11-21 16:56


บรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้กับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามในการจัดทำโครงการและใช้สำหรับการทำงานในอนาคต ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 938 เวลา 15.00-16.30 น. 
ดาวน์โหลดโปรแกรมการสอนคลิก รหัสเปิดไฟล์ sbz