Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

835137
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5
1420
3007
814214
34478
57061
835137

2020-05-26 00:08


ประชุมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2562  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และหลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 19 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ