Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สมัครขายภาพถ่ายคลิกเลยจ้า

     
เทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 13

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)

แผนการสอน การสร้างเว็บไซต์ (Website
Creation) รหัส 20204-2008


            กลุ่ม พค 31 คลิก   

           กลุ่ม พค 32 คลิก

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

699255
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
584
1077
1661
681072
16265
76254
699255

2020-02-17 13:35

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งกิจกรรมหน้าเสาธง หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ มอบหมายให้ครูพิสิทธิ์ พานิชย์ (ครูปูนา) ให้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนนักศึกษา ในหัวข้อ อาการของโรค ตัวอย่างประโยค
How can I help you?    ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร
What’s the problem?   มีปัญหาอะไร
What are your symptoms?  
อาการของคุณเป็นอย่างไร
I’ve got a .. ฉัน…
temperature มีไข้
sore throat เจ็บคอ
headache ปวดหัว
rash มีผื่นขึ้น

I’ve been feeling sick.
ฉันรู้สึกไม่สบาย
I’ve been having headaches.
ฉันปวดหัว
headache อาการปวดหัว
I’m very congested.
ฉันอึดอัดมาก
congest แออัด, อึดอัด
My joints are aching.
ข้อต่อของฉันปวด
joint ข้อต่อ
ache ปวด
I’ve got diarrhea.
ฉันท้องเสีย, ท้องร่วง, ท้องเดิน
...ในนามหัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ได้เสริมเพิ่มเติม
เมื่อต้องการสอบถามอาการไม่สบายของอีกฝ่าย ดังประโยคต่อไปนี้
What’s the matter? เกิดอะไรขึ้น, เป็นอะไรหรือ
What’s the problem? มีปัญหาอะไรหรือ
How are you feeling? คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง
Are you feeling alright? คุณไหวไหม
Are you feeling any better? คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม
การบอกอาการเจ็บป่วย เช่น ฉันเป็น…. หรือฉันมีอาการ… พร้อมตัวอย่างอาการต่างๆ ดังนี้
I’m not well. ฉันรู้สึกไม่ดีเลย
I feel very weak. ฉันรู้สึกอ่อนเพลียมาก
I’m not feeling very well. ฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆ เลย
I feel ill/sick. ฉันรู้สึกไม่สบาย/ป่วย
I’m going to be sick. ฉันกำลังป่วย
I’ve been sick. ฉันป่วย
I feel faint. ฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลม
My head is giddy. ฉันรู้สึกเวียนศีรษะ
My tongue is coated. ลิ้นของผมเป็นฝ้าขาว
I’m asthmatic. ฉันเป็นโรคหอบหืด
I’m epileptic. ฉันเป็นโรคลมบ้าหมู
I’m diabetic. ฉันเป็นโรคเบาหวาน
การใช้รูปประโยค เพื่อบอกว่า ฉันเป็น หรืออาการ I have (got) ใช้กับอาการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
a headache ปวดหัว
a toothache ปวดฟัน
a sore throat เจ็บคอ
a cough ไอ
a cold เป็นหวัด
a fever มีไข้
a flu เป็นไข้หวัดใหญ่
a rash ผื่นขึ้น
a lump ฉันมีก้อนนูน
a diarrhea ท้องร่วง
ตัวอย่างภาษาอังกฤษอาการเจ็บป่วย
I’ve cut myself. ฉันถูกมีดบาด
I have broken my. ฉันทำ…(ของฉัน)…หัก
I cough constantly. ฉันไออยู่ตลอดเวลาเลย
I feel thirsty. ฉันรู้สึกกระหายน้ำ
My nose is bleeding. ฉันมีเลือดกำเดาไหล
My are hurting. ของฉันเจ็บ
My hurts. ของฉันเจ็บ
My are aching. ของฉันปวด
It hurts here. ปวดตรงนี้
I’ve got a pain in my…….. ฉันปวดที่..…ของฉัน
I’m in a lot of pain.ฉันเจ็บมาก
I’ve got a swollen. ของฉันบวม
I’ve been like this for several days. ฉันเป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้ว
I have a pain all through the body. ฉันรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลย
I have a terrible pain in my chest. ฉันรู้สึกเจ็บในอกมากเลย
I think I’ve pulled a muscle in my leg. ฉันคิดว่ากล้ามเนื้อขาของฉันถูกกระชาก/ดึง
I have a palpitation of the heart. หัวใจของฉันเต้นถี่มาก
I’ve been having difficulty sleeping. ฉันนอนไม่หลับ/หลับยาก
I do not sleep well. ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
I’m having difficulty breathing. ฉันหายใจลำบาก
I’ve been feeling depressed. ฉันรู้สึกหดหู่ใจ
I’ve got very little energy. ฉันไม่ค่อยมีแรง
I feel like vomiting all the time. ฉันรู้สึกอยากจะอาเจียนตลอดเวลาเลย
เมื่อได้บอกอาการป่วย หรือสอบถามอาการป่วยไปแล้ว หวังว่าเพื่อนๆ จะได้พูดและใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น แต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับ เวลาไปเยี่ยมเพื่อนหรือส่งข้อความหาเพื่อนที่ป่วย อย่าลืมบอกเพื่อนคนที่ป่วยด้วยความห่วงใยท้ายประโยคว่า
I hope you feel better soon. หวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเร็วๆ นี้
Get well soon! หายไวๆ นะ
สอนโดย ดร. สุภาพ สัจจสมภาร หัวหน้าหมวดวิชาภาษาประเทศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ