Main menu th-TH

ผลงานการสร้างเว็บไซต์ 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม

1899110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
905
3100
1879426
29548
29268
1899110

2022-06-29 00:15

สอบภาคปฏิบัติ รอบที่ 1 การสร้างสื่อ CAI เรื่องการบวก  
กลุ่ม พค 31 รอบที่ 2 นัดหมายเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน บ่ายโมง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. 

เนื้อหาในการสอบ มีดังนี้
1. สร้างสื่อ CAI เรื่องการบวกเพื่อสอนเด็กอนุบาล 2
2. สร้างหน้าจอ GUI รับค่าตัวแปรผู้ใช้
3. แสดงค่าตัวแปร 
4. แสดงเมนูหลัก
5. แสดงจุดประสงค์ของสื่อการเรียนการสอน
6. แสดงเนื้อหา ประกอบด้วย ความหมายของการบวก สัญลักษณ์การบวก การแทนค่าการบวกด้วยรูปภาพ
7. สร้างแบบทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ 5 คะแนน ข้อสอบ 5 ประเภท ได้แก่ หลายตัวเลือก เติมคำ จับคู่ ถูกผิด เลือกภาพ 

8. แพ็กไฟล์ .swf ส่งครูผู้สอน รอบที่ 1 ส่งภายใน 12.00 น.